Sunilan Sisulle ”Hyvän korjauksen” –tunnustuspalkinto!

11.9.2022

”Hyvän korjauksen” –tunnustuspalkinto vuosimallia 2022 luovutettin lauantaina 10. syyskuuta Suomen Kotiseutuliiton taholta Sunilan Sisu ry:lle!
”Hyvän korjauksen” –tunnustuspalkinto vuosimallia 2022 luovutettin lauantaina 10. syyskuuta Suomen Kotiseutuliiton taholta Sunilan Sisu ry:lle!

Suomen Kotiseutuliiton Seurantaloasiain neuvottelukunta on myöntänyt Sunilan Sisu ry:lle ”Hyvän korjauksen” –tunnustuspalkinnon Sunilan Pirtin korjauksesta.

Joka toinen vuosi jaettava ”Hyvän korjauksen” –tunnustuspalkinto myönnetään erityisen hyvin korjatulle seurantalolle, jota on korjattu vanhaa kunnioittaen ja jonka käytettävyys on korjausten myötä parantunut.

Vuoden 2022 osalta kyseinen huomionosoitus osui Sunilan Sisu ry:n kohdalle, joka Suomen Kotiseutuliiton Seurataloasiain neuvottelukunnan mukaan onnistui kunnostamaan ja täten myös pelastamaan seurantalonsa Sunilan Pirtin käyttöön myös tuleville sukupolville.

– Sunilan pirtti on onnistuttu pelastamaan lähes purkukuntoisesta rappiorakennuksesta eläväksi kyläkeskukseksi, perusteli valintaraati palkitsemispäätöstään.

– Korjaustyöt on alusta lähtien erinomaisesti suunniteltu ja yhteistyö alueellisen vastuumuseon kanssa on ollut aktiivista. Korjauksissa on ollut hyvä ymmärrys siitä, miten vanhoja materiaaleja käytetään ja säilytetään.

Valintaraati valitsi Pirtin voittajaksi lopulta 11:sta eri puolilla Suomea sijaitsevan seurantaloehdokkaan joukosta.

Valinnassa painottuivat lopputuloksen ja työssä käytettyjen tekniikoiden sekä materiaalien lisäksi suunnittelun taso, yhteistyö ja verkostot, toteutetut toiminnallisuuden parannukset kuten esimerkiksi esteettömyyden lisääminen sekä korjauksen kulttuuriset arvot.

Vuosien sinnikäs uurastus sai näin ollen arvoisensa kunnianosoituksen Pirtillä lauantaina 10. syyskuuta järjestetyssä palkitsemisseremonissa.

”Hyvän korjauksen” –tunnustuspalkinnon kävivät seremonian yhteydessä luovuttamassa Suomen Kotiseutuliitosta hankesihteerinä ja tiedottajana toimiva Kalle Nikander sekä Seurantaloasiain neuvottelukunnan valintaraadin edustaja Ulla Rahola ja sen vastaanottivat seuramme taholta Sunilan Sisun Tuki ry:n puheenjohtaja Lasse Mustosen sekä Sunilan Sisu ry:n puheenjohtaja Marko Oksanen.

– Miksi Sisu lähti tähän jopa mahdottomana pidettyyn projektiin, on monia mietityttänyt, Mustonen pohti ja vastasi itse lähes välittömästi esittämäänsä kysymykseen:

– Perusnäkemys on, että johtokunta, joka päätti Pirtin ostamisesta, oli itse pienestä pitäen käynyt Pirtillä ja rakkaus Pirttiin osittain sokaisi rakennuksen huonon kunnon – hyvä niin!

Vaikka suurin kunnostus- ja korjaustyö onkin jo tehty, jatkuu kunnostus edelleen, sillä Alvar Aallon suunnittelema kahvio ja aula on tarkoitus tehdä näyttelytilaksi.

Urheiluseuran ollessa kyseessä, liikuntatoiminta on luonnollisesti korostunut, mutta juhla-, kokoontumis- ja näyttelytilat tekevät talon käytöstä monipuolisempaa.

Sunilan Sisulla on tarkoitus myös vastaisuudessa parantaa talon energiatehokkuutta sekä pyrkiä pääsemään irti öljylämmityksestä.
 

Suurenmoiset onnittelut ja erittäin lämpimät kiitokset aivan kaikille Pirtin kunnostukseen sekä korjaukseen monin eri tavoin osallistuneille tahoille!