Vuosikokouksen satoa

21.2.2022


Iikka Voutilainen uutena nimenä mukaan seuran hallitukseen, muilta osin vanha koostumus jatkaa. Mika Lahtinen ja Pertti Salminen seuran kunniajäseniksi.

Sunilan Sisun vuosikokous pidettiin Pirtillä keskiviikkona 9.2.

Kokouksessa valittiin seuran hallitus vuodelle 2022, sekä kutsuttiin pitkän linjan sisulaiset Mika Lahtinen ja Pertti Salminen, kokoukselle tehdyn esityksen mukaisesti seuran kunniajäseniksi.

Hallitukseen uutena jäsenenä nimettiin Iikka Voutilainen, joka ottaa vastuulleen Pirtin "isännöinnin". Muilta osin hallitus jatkaa vanhassa kokoonpanossaan; Marko Oksanen puheenjohtajana, Marko Montonen varapuheenjohtajana, Miia Hoikka jäsensihteerinä, Tiina Mikkonen sihteerinä ja Lasse Mustonen taloudenhoitajana.

Vuosikokous vahvisti myös vuoden 2022 jäsen- ja pirttimaksujen suuruudet, jotka ovat aikuiset 40 €, nuoriso 15 € ja pirttimaksu 180 €.

Vuosikokouksen jälkeen pidetty hallituksen järjestäytymiskokous nimesi jaostojen vetäjät vuodelle 2022.

Soutujaoston vetäjänä jatkaa Kim Merivirta, pöytätennisjaoston vetäjänä jatkaa Pertti Innanen ja kuntojaoston vetäjänä jatkaa Iikka Voutilainen.

Sen sijaan golfjaosto saa taakseen uutta voimaa, kun jaoston vetäjäksi alkaa pitkän linjan golfvaikuttaja Sami Tervo.